Výzkum

Investigamus et rogamus

Muzea nejen poskytují svou podporu badatelům, ale sama také vyvíjejí badatelskou činnost. Tak je tomu i u nás. Naše projekty směřují hlavně do studia sbírek, ale nejn tam. Níže přehled projektů, na kterých nyní pracujeme:

Paměť - I. světová válka

Projekt Gymnázia Chotěboř a našeho muzea

Zaměřený na vyhledávání rodinných vzpomínek na I. světovou

válku

II. fáze původního projektu, který proběhl před několika lety

na Gymnáziu

Paměť - 1968

Společný projekt Gymnázia Chotěboř a našeho muzea

Vyhledávání pamětníků roku 1968 v Chotěboři

Zpracování výpovědí a pramenů k moderním dějinám města

František Sláma

Historiografický projekt o životě a díle JUDr. Františka Slámy,

právníka, politika, spisovatele a národního buditele zrozeného

Chotěboří. Nově se díváme na jeho osobnost,

interpretujeme dostupné prameny.

Historie muzejní knihovny

Historiografický projekt zaměřený na zmapování

vývoje naší muzejní knihovny,

srovnání s vývojem knihovniství v Chotěboři

a s dalšími muzejními knihovnami v regionu.

 

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř