Kronika muzea

Chronicon musei chotieborensis - Fiebat anno MMXVIII

listopad

6.12.zahájena výstava Stoleté vánoce v muzeu, vernisáž byla příjemná, přišlo odhadem 50 lidí. Všem moc děkujeme. My se nyní vrátíme k hlavní náplni současného muzea: k přesunům sbírek.
Dnes, tj. 5.12. dorazil zpět z restaurátorské dílny náš tištěný herbář z roku 1550. Využili jsme návštěvy paní restaurátorky a poradili se o možnostech značení knih a odstraňování nálepek. Je to drobná starost, ale pro vzhled knih velmi důležitá.
Je 26.11. Začínáme stavět vánoční výstavu. Je tu jedna ovce vedle druhé a Ježíšek mnohokrát jinak.
Dokončili jsme uložení sbírky knih, pracujeme na uložení porcelánu, skla a kameniny. Začali jsme stěhovat geologickou sbírku. Zatím pouze na chodbu. Z depozitáře jsou již venku také betlémy na vánoční výstavu.
Odevzdali jsme návrh koncepce muzea, vypracovali analýzu činnosti muzea od roku 2012 a metodiku správy sbírkové knihovny.
Rykr 8.11. proběhla přednáška "První republika Zdenka Rykra" v muzeu v Havlíčkově Brodě. Doufali jsme, že ve větším městě se najde více zájemců o pohled na dílo našeho velkého malíře.  Přednáška byla hodnocena velmi dobře, i když jen čtyřmi posluchači.
Vypracován návrh metodiky správy sbírky knih. Musíme to udělat postupně ve všech sbírkách, abychom mohli zavézt systematickou evidenci.
Dokončujeme návrh koncepce muzea, již zohledňuje nový vývoj a pracuje i s krizovými prognózami.  Vypracována byla i analýza činnosti muzea od roku 2012.
Pokračuje přesun sbírek: nyní putují školní sbírky, drobnější předměty ze sbírek řemesel a obchodu, hodiny...
Zvolna rozebíráme a uklízíme výstavu, vyklidili jsme místnosti určené pro provizorní depozitáře a začínáme chystat vánoční výstavu.

říjen

Začali jsme vytvářet nouzovou evidenci sbírky knih po jejím přestěhování. Využijeme ji k celkové elektronizaci evidence a nové organizaci sbírky.
Tak skončila další muzejní sezóna. Z hlediska návštěvnosti patří k těm slabším. Byla to ale jedna z nejtěžších sezón. Chystáme další, ale jsme stále v nejistotě, protože nevíme o osudu muzea nic jistého. Nezbývá nám než doufat, že se nově domluvený starosta hned ujme řešení problému a pan Dobřenský dodrží slovo.
Na několik dní se přerušily práce v muzeu, připravoval se prvorepublikový ples a pak se po něm uklízelo.
Proběhly tři přednášky o prezidentovi Masarykovi. Přednášel Mgr. Michal Kamp.
Dokončili jsme přesun sbírkové knihovny a také kameniny. Při inventarizaci se nám podařilo datovat několik dosud nedatovaných tisků. Dále se stěhuje nádobí.
Dokončili jsme přesun skla a porcelánu. Nyní probíhá inventarizace sbírkové knihovny. Kontrolujeme, zda nám něco nechybí, stav knih a sbíráme nová data, zároveň připravujeme zavedení systematické evidence a reorganizaci sbírky, aby se v ní lépe hledalo.

Jak to s muzeem bude, stále nevíme. Nájemní smlouva je připravená a žádná ze stran s ní nemá potíže. Čeká se na schválení smlouvy nově zvolenými radními. Do té doby se prostě neví. Můžeme stěhovat depozitáře do náhradních, nebo balit na úplné opuštění budovy.

Majitel nám vyšel vstříc a souhlasí s vánoční výstavou na nádvoří. To by nám uvolnilo prostor pro přestavbu.

Při otevření Muzea umění zdenka Rykra jsme poprvé použili naše nové logo. Jeho autorkou je naše kurátorka MgA. Pavla Benešová.

6. října jsme v rámci Dnů otevřených ateliérů slavnostně otevřeli třetí virtuální muzeum: Muzeum umění Zdenka Rykra. Běhalo se po šachovnici, mlela káva, tvořilo se ve výtvarné dílně a na závěr nám děti z Libice nad Doubravou zahráli divadlo - pohádku Princ a večernice.

září

Proběhly dva každoroční semináře na Gymnáziu Chotěboř o Zdenku Rykrovi. Tentokrát jsme si přiblížili, co vypovídá dílo Zdenka rykra o první republice.
Odevzdali jsme třetího Čmeláka. Vyjde v říjnu.
V rámci Mlýn festu jsme otevřeli třetí virtuální muzeum: Muzeum krajiny Josefa Václava Neudoerfla.  Návštěvníci se zúčastnili malého přírodovědného výzkumu.
Děti z Libice nad Doubravou se přišly podívat na svou Sbírku klíčů (a také si zařádit s plyšáky a mnoho poznat).
Na výstavě Pražská kavárna proběhla výuka o osobnostech Chotěbořska pro deváťáky ze ZŠ Buttulova.
Setkali jsme se na Gymnáziu v Chotěboři s našimi spolupracovnicemi. Přijali jsme jednu Středoškolskou odbornou práci ke konzultacím, projednali pokračování projektu Paměť 1968 a domluvili již popáté semináře ve výtvarné výchově, tentokrát na téma První republika Zdenka Rykra.
Navštívili jsme Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, abychom domluvili další spolupráci - v plánu je společný projekt ke Zdenku Rykrovi na rok 2020, přednášky a také možnost odborného zhodnocení našich sbírek před přesuny do případných nových depozitářů.
Opět jsme se dostali ke stěhování sbírek, pokračujeme ve stěhování sbírkové knihovny, přitom zároveň inventarizujeme a připravujeme sbírku na systematickou evidenci.
Do Havlíčkova Brodu (Muzea Vysočiny) odputoval "Smutný obraz" od Zdenka Rykra a dvě vývěsní tabule s názvy ulic. Staly se součástí výstavy "100 let republiky".
Dokončili jsme texty k Čmelákovi 3/2018, vyjde v říjnu v rámci Chotěbořského Echa

srpen

Bible Do muzea se vrátil nádherně zrestaurovaný exemplář Bible czeské z roku 1570, máme tedy již dvě zrestaurované bible. Jako třetí pro tento rok odešel herbář ze 16. stol.
2019 Probíhá příprava na následující rok - spuštění dlouhodobé výstavní dramaturgie, výběr konkrétních výstav, badatelské projekty, vzdělávání, přestavby, rozpočet na následující rok, strategie propagace. Pomalými krůčky zkoušíme (zatím neveřjně) možnosti elektronického časopisu, většího zapojení do facebooku...
Vyšlo další číslo Chotěbořského Čmeláka, pracujeme na dalším (vyjde v říjnu), máme i první externí článek - z Muzea v Říčanech.
Po třech dnech instalace je výstava Pražská kavárna hotová. Zbývají jen detaily. Ve Veřejném depozitáři nově ukazujeme letošní přírůstky do sbírek.
Výstava se blíží, kávové servisy a plyšáci se zvolna přesunují do muzea a do výstavních prostor.
Nová nájemní smlouva stále nepodepsána. Víme pouze jediné: majitel vyčkává. Stěhování se tedy zastavuje, dokud nebudeme s jistotou vědět, kam se to vlastně máme stěhovat.

červenec

Připravujeme výstavu Pražská kavárna, otevře se 17.8., zatím se shromažďují předměty, kávové servisy, křesla apod.
Podle osobního sdělení pana Dobřenského trvá naše původní dohoda, nájemní smlouva na další tři roky bude podepsána, budeme tedy pokračovat v přesunech. Park zůstane uzavřen.
Červenec je měsíc dovolených, a tak běží výstavy a jinak se moc neděje, přijali jsme několik darů, pracujeme ve sbírkách - vytvořen seznam knih na zapsání do sbírek, učiněn průzkum numismatické sbírky. Řešíme ale i tento náš trezor, je těžký, zavřený a není, kam ho dát.
Konečně jsme se vypravili na návštěvu k panu Zdeňku Sejčkovi, do jeho ateliéru. Bylo to samozřejmě o Jindřichu Pruchovi a také o dopisech, které jsme do muzea dostali. 
Dohoda s majitelem budovy se oddaluje, opět nevíme, kde skončíme, zastavujeme jakékoliv přesuny, dokud nebude dohoda podepsána.
Zahájili jsme přesun sbírky porcelánu do nového depozitáře v přízemí zámku.

červen

Instalována výstava Zlaty Ptáčkové Chuť všeho.
Redakci Echa odevzdán Chotěbořský Čmelák 2/2018. Vyjde v červenci. Hlavním tématem bude Jan Amos Komenský a muzeum jako badatelna.

Odevzdán majiteli budovy depozitář nábytku, odvezen majetek na likvidaci. Ještě zbývá několik věcí na nádvoří, s nimiž si nevíme rady a trezor, který neuneseme a do kterého nevidíme.

Proběhl seminář Sběratelství na MŠ Libice nad Doubravou. Pracovali jsme se sbírkou krabiček, hráli s nimi škatulata a pak je otevřeli, abychom odkryli jejich tajemství.

Pořídili jsme 5 nových regálových sestav a zřídili nový depozitář místo kanceláře. Stálo nás to hodně tisíc a přibližně týden práce. Nyní můžeme stěhovat první sbírky.

Realizovali jsme na gymnáziu dvě přednášky o Františku Palackém, především o jeho filosofii českých dějin.

Na přednášku o české šlechtě jsme pozvali Mgr. Zdeňka Bezecného, Ph.D. Předvedl, jak se první republika nešťastným způsobem vyrovnávala se šlechtou a šlechta s ní.

Slavnostně jsme otevřeli veselým programem Muzeum odkazu Františka Palackého. Zvali jsme mnoho lidí včetně všech zastupitelů, programu ve městě ale bylo dost, a tak se nikdo z nich nedostavil. Podpořili nás naši stálí podporovatelé a spolupracovníci. Děkujeme.

Započali jsme práci na studii "Chotěboř barokní", kterou chceme splatit dluh za Barokní kratochvíli bez baroka. Při této práci se nám otevřely nové rozměry sbírky knih a podařilo se určit několik nedatovaných tisků.

Proběhla další Muzejní noc, tentokrát v malém. Tradice ale není přerušena. Chystali jsme hostinu otcům národa, měli stezku odvahy budoucími depozitáři a spali v barokním sále.

 květen

Je učiněna dohoda s majitelem budovy. Muzeum zůstává. Ale na jak dlouho?
S ohledem na budoucí zmenšení muzea měníme program.
Instalována výstava Otcové národa. Výstava byla původně plánovaná na podzim, přináší i řadu věcí zapůjčených občany Chotěboře.
Instalována výstava Kolem do kola ZUŠ Chotěboř.
Proběhla vernisáž výstavy Kolem do kola, celá v režii ZUŠ. Žáci zahráli, recitovali Básně do větru, promluvil ředitel ZUŠ pan Moc.
Vytváříme nový obchůdek, novou kancelář, novou badatelnu. Obchůdek v chodbě již kdysi byl, badatelnu jsme spojili s dílnou a kancelář s knihovnou.
Přesunujeme celou sbírku nábytku do nově získané menší místnosti. Vše se tam ale nevejde.
Tvoříme studii o Františku Slámovi a Františkovi Palackém pro sborník Havlíčkobrodsko.
Naše Chotěbořská bible se vydala do Horní Krupé a do Havlíčkova Brodu.
Od restaurátorky se nám vrátila Bible Czeská z roku 1570. Jde o nádherný renesanční tisk, tzv. Melantrichovy bible. K restaurátorce se hned odebralal její o něco starší sestra.

duben

Vyklízíme sklad v přízemí zámku, chystáme stěhování.

Nastupuje nová průvodkyně.

Probíhá jednání mezi Městem a majitelem. Zatím tajně.

Vytváříme seriál článků o Tomáši Garrigue Masarykovi pro Chotěbořské Echo.

březen

Instalován "Veřejný depozitář", výstavní projekt ze sbírky nábytku
Vedení muzea se ujímá Mgr.Michal Rozhoň, Ph.D.
Je uzavřen park pro veřejnost a muzeum dostává výpověď z budovy.
Na ZŠ Libice nad Doubravou proběhl experimentální vzdělávací program.

Byla instalována výstava Jaro na vsi Kroužku lidových tradic při DDM Junior

Proběhla vernisáž výstavy Jaro na vsi za přítomnosti dr. Vojancové.
Jeden člen týmu podal výpověď, hledáme náhradu.
Zahájen velký úklid.
Odevzdán k tisku Chotěbořský Čmelák 1/2018.

únor

začínáme proměňovat webové stránky

několikrát se scházíme nad výstavou Strom (náš tým je rozšířen o tři dobrovolnice)

tvoříme rozvrh Chotěbořského Čmeláka na tento rok

drobné práce v Knihovně Vincenta Emanuela Libanského - průzkum fondu z hlediska původu knih

leden

vytvoření nového systému dokumentace a nakládání s dokumentací

archivace a skartace nahromaděných dokumentů

intenzivně vytváříme n

ovou koncepci muzea, tvoříme 4 virtuální muzea

odinstalování vánoční výstavy, úklid expozic

do 7.1. otevřena vánoční výstava

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř