Informace o výstavě

Jan Amos Komenský a chotěbořské muzeum

Jan Amos Komenský a chotěbořské muzeum

17. duben 2020 až 13. červenec 2020

Muzeum transcendence Jana Amose Komenského, Michal Rozhoň

Rok 2020 je sám o sobě dostatečně kulatý a tak přímo vyzývá k hledání všelijakých kulatin a těch je skutečně velmi mnoho. Jedna taková kulatina se týká i Jana Amose Komenského – v listopadu uplyne 350 let od jeho smrti. U narozenin to tak kulaté není, na to si musíme ještě počkat, to bude tento rok 428 let.

Málokterý myslitel zůstane i po tolika letech stále aktuální a inspirující, Komenský je jedním z takových. Snad i proto našel odezvu i v našem malém muzeu, které samo o sobě nemá žádnou přímou souvislost s touto osobností světových duchovních dějin.

V současné době je pro nás v muzeu ale postavou důležitou, vracíme se k němu, neboť intenzivně přemýšlíme nad novou koncepcí našeho muzea, nad jeho smyslem a oprávněním a tam k nám opět promlouvá svým apelem na smysl vzdělání.

Proto jsme k připomenutí jeho výročí vypracovali tuto drobnou publikaci – soubor krátkých úvah doplněný katalogem sbírky – předmětů v muzeu týkajících se osobnosti J. A. Komenského. Není závratně dlouhý a není ani zcela úplný, protože nemáme zcela prošlou celou sbírku a není to ani náš hlavní zájem a úkol, je to spíše taková druhotná radost, vytváření vedlejší mapy v naší sbírce, a proto tento katalog budeme průběžně aktualizovat a zpřesňovat.[1]

Publikace ke stažení v pdf zde.[1] Na titulu použita čtenářská kresba zachovaná v Orbis pictus (inv.č. BT_2518)


Komentáře

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř