Ceníky a poplatky

KULTURA

Ceník za pronájem kinosálu platný od 1.1.2019

Nájemné celkem - organizace zřizované městem Chotěboř:                   400,- Kč / hod. | 3.200,- Kč / den

Nájemné celkem - nepodnikatelské subjekty se sídlem v Chotěboři:    500,- Kč / hod. | 4.000,- Kč / den

Nájemné celkem - nepodnikatelské subjekty ostatní:                                700,- Kč / hod. | 5.600,- Kč / den

Nájemné celkem - podnikatelské subjekty:                                                   900,- Kč / hod. | 7.200,- Kč / den

Další služby

Otop:                                                                150,- Kč / hod.

Pořadatelská služba:                                       600,- Kč / hod.

Promítání filmů, prezentací, aj.:                      500,- Kč / hod.

Pronájem mobilního projektoru:                     150,- Kč / hod. | 300,- Kč / do 5 hod. | 500,- Kč / nad 5 hod.

Pronájem mixážního pultu + mikrofon:           250,- Kč / do 5 hod. | 500,- Kč nad 5 hod.

Pronájem praktikáble (vlastní doprava):        500,- Kč / den

Pronájem souboru židlí                                     200,- Kč / den

Plakátování - malý okruh:                                 600,- Kč

Plakátování - velký okruh:                              1.200,- Kč

Půjčení ubrusů (vypůjčitel zajistí vyprání):          6,- Kč / kus

 

MUZEUM

Služby poskytované v rámci hlavní činnosti

VSTUPNÉ

 • děti do 6-ti let zdarma
 • studenti do 26 let, senioři nad 65 let: 30,-Kč
 • osoby nad 18 let:  40,-Kč
 • ZTP zdarma
 • držitelé průkazu ICOM (International Council of Museums Conseil international des Musees - Mezinárodní rada muzeí) zdarma
 • držitelé průkazu AMG (Asociace muzeí a galerií) zdarma
 • pracovníci Národního památkového ústavu a Zväzu múzeí na Slovensku zdarma
 • členové ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) zdarma
 • celoroční předplatné pro školy nad 150 žáků 1000 Kč
 • celoroční předplatné pro školy do 150 žáků 600 Kč
 • Skupinová sleva od 10 osob: 25,- Kč
 • Rodinné a senior pasy: 20% sleva
 • Vzdělávací programy: 150,- Kč  /10 - 15,-/os/h (vyuč.  hodina = 45 min.)

POPLATKY PRO BADATELE
(bez poplatků, zpoplatněny studijní kopie pro badatele) 

Čb kopie A5: 2 Kč (oboustranně 3 Kč)
Čb kopie A4: 3 Kč (oboustranně 4 Kč)
Čb kopie A3: 4 Kč (oboustranně 5 Kč)

Tištěné výstupy z Internetu
1 strana A4 text čb. 6 Kč (oboustranně 12 Kč)

Skenování
Scan A4 1 strana 6 Kč

  Služby poskytované v rámci doplňkové činnosti:

  - komisní prodej a prodej zboží
  - pronájem prostor barokního sálu ke svatebním obřadům 2400,- Kč za akci (rezervační poplatek za pronájem – nevratná záloha 400,- Kč)


  KNIHOVNA a INFORMAČNÍ CENTRUM

  CENÍK SLUŽEB

  Čtenářské poplatky a upomínky

   

  Čtvrtletní registrace

  Děti a mládež                                                                                                  30,- Kč

  Studující                                                                                                           30,- Kč

  Důchodci                                                                                                         30,- Kč

  Pracující                                                                                                           50,- Kč

  Rodiny                                                                                                             60,- Kč

   

  Poplatky z prodlení

  Překročení stanovené výpůjční doby: 1Kč / 1 KJ (knihovní jednotka) / 1 den

   

  Provozní poplatky

  Náhradní čtenářský průkaz                                                                             20,- Kč

  Poškození čárového kódu                                                                               10,- Kč

  Meziknihovní výpůjční službu - poštovné na jednu adresu                             50,- Kč

  Za 1 vyřízený požadavek MVS                                                                       10,- Kč

  Poplatek z prodlení MVS                                                                                 50,- Kč

  Rezervace knihy SMS nebo e-mail                                                                  0,- Kč

  Ztráta nebo poškození knihy                                                        aktuální cena knihy

  Ztráta nebo poškození časopisu                                                          cena časopisu

  Manipulační poplatek za poškození knih. zpracování                                     50,- Kč

  Vyřazená kniha - odkup                                                                                  10,- Kč

  Vyřazený časopis/ brožura - odkup                                                                  2,- Kč

  Dataprojektor + plátno/ v knihovně                                                               300,- Kč

   

  Pronájem prostoru na konanou akci: 300,- Kč / hod. (nájem 100,- Kč, provozní náklady 200,- Kč)

  Vstupné na výstavu

  Dospělí: 20 Kč

  Děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P: 10,- Kč

  Děti do 6-ti let: zdarma

   

  Služby IC

  Kopírování čb.

  1 strana A5                                                                                                        2,- Kč

  oboustranně                                                                                                       3,- Kč

  1 strana A4                                                                                                        3,- Kč

  Oboustranně                                                                                                     4,- Kč

  1 strana A3                                                                                                        4,- Kč

  oboustranně                                                                                                       5,- Kč

   

  Kopírování bar.

  1 strana A4 text                                                                                               12,- Kč

  1 strana A3 text                                                                                              20,- Kč

  1 strana A4 obrázek plnobarevný                                                                  24,- Kč

  1 strana A3 obrázek plnobarevný                                                                   32,- Kč

   

  Tištěné výstupy z Internetu

  1 strana A4 text čb.                                                                                           6,- Kč

  oboustraně                                                                                                       12,- Kč

  1 strana A4 text barva                                                                                     12,- Kč

  oboustraně - barva                                                                                          24,- Kč

  1 strana A4 obrázky                                                                                        24,- Kč

  oboustraně                                                                                                       48,- Kč

   

  Skenování

  Skenování 1 strana A4                                                                                      6,- Kč

   

  Použití internetu

  Administrativní poplatek k přístupu na internet,

  opětovné ½ hodinové připojení                                                                       12,- Kč

   

  Použití PC

  Administrativní poplatek – 2 hodiny zdarma/ každá další hodina                   10,- Kč

   

  Fax

  A4                                                                                                                    48,- Kč

   

  Kroužková vazba

  1 - 45 listů                                                                                                        20,- Kč

  46 – 100 listů                                                                                                   30,- Kč

  101 – 170 listů                                                                                                 40,- Kč

  171 – 250 listů                                                                                                 60,- Kč

  251 – 400 listů                                                                                               100,- Kč

   

  Trekové hole – pár……………………………………..vratná kauce 300,00 Kč
  Zápůjčka i její vrácení se uskuteční v otevírací době informačního centra.

  Distribuce předprodeje třetí osobě: 5% z prodaných vstupenek

  Ceník služeb nabývá platnosti 1.1.2019

  Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř