Ceníky

Ceník služeb


Čtenářské poplatky a upomínky

Čtvrtletní registrace
Děti a mládež 30,- Kč
Studující 30,- Kč Důchodci 30,- Kč
Pracující 50,- Kč

Poplatky z prodlení
1.upomínka 10,- Kč
2.upomínka 20,- Kč
3.upomínka 30,- Kč
4.upomínka 100,- Kč

Provozní poplatky
Náhradní čtenářský průkaz: 20,- Kč
Poškození čárového kódu: 10,- Kč
Meziknihovní výpůjční službu - poštovné na jednu adresu: 50,- Kč
Za 1 vyřízený požadavek MVS: 10,- Kč
Poplatek z prodlení MVS: 50,- Kč
Rezervace knihy SMS nebo e-mail: 0,- Kč
Ztráta nebo poškození knihy: aktuální cena knihy
Ztráta nebo poškození časopisu: cena časopisu
Manipulační poplatek za poškození knih. zpracování: 50,- Kč
Vyřazená kniha - odkup: 10,- Kč
Vyřazený časopis/ brožura - odkup: 2,- Kč
Dataprojektor + plátno/ v knihovně: 300,- Kč

Služby IC

Kopírování čb.
1 strana A5 2,- Kč
oboustranně 3,- Kč
1 strana A4 3,- Kč
oboustranně 4,- Kč
1 strana A3 4,- Kč
oboustranně 5,- Kč

Kopírování barevné
1 strana A4 text 12,- Kč
1 strana A3 text 20,- Kč
1 strana A4 obrázek plnobarevný 24,- Kč
1 strana A3 obrázek plnobarevný 32,- Kč

Tištěné výstupy z Internetu
1 strana A4 text čb. 6,- Kč
oboustraně 12,- Kč
1 strana A4 text barva 12,- Kč
oboustraně - barva 24,- Kč
1 strana A4 obrázky 24,- Kč
oboustraně 48,- Kč

Skenování
Skenování 1 strana A4 6,- Kč

Použití internetu
Administrativní poplatek k přístupu na internet,
opětovné ½ hodinové připojení 12,- Kč

Použití PC
Administrativní poplatek – 2 hodiny zdarma/ každá další hodina 10,- Kč

Fax
A4 48,- Kč


Kroužková vazba
1 - 45 listů 20,- Kč
46 – 100 listů 30,- Kč
101 – 170 listů 40,- Kč
171 – 250 listů 60,- Kč
251 – 400 listů 100,- Kč

 

Ceník služeb nabývá platnosti 1.3.2016

 

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř